News/Events

News

„Nájdi v sebe vedca“ alebo snaha zvýšiť záujem o vedu už u žiakov základných škôl.

PRVÁ ETAPA PROJEKTU

Priviesť deti k vede a získať ich záujem je cieľom nového projektu štyroch ústavov Slovenskej akadémie vied Nájdi v sebe vedca. V rámci nultého ročníka deti interaktívnou formou získajú doplňujúce informácie „zo života“ priamo nadväzujúce na učebné osnovy z vybraných predmetov.

Keď sa vedci zastavia a uvedomia si, že asi nebudú mať svojich nástupcov, tak nad tým popremýšľajú. A z intenzívneho premýšlania vedca, ktorý vníma svoje okolie a možnosti, nakoniec vznikne perspektívna myšlienka alebo projekt. Ako hovorí Ing. Martin Nosko, PhD. z Ústavu materálov a mechaniky strojov SAV, tvorca myšlienky projektu, „vzhľadom k tomu, že na SAV je momentálne úbytok záujmu o PhD. študentov a nie je systém spolupráce ani so strednými školami, resp. spolupráce s vysokými školami sú od ústavu k ústavu rôzne, je nutné podporovať vedu systematicky. A to nielen na vysokých a stredných školách, ale aj na základných, kde sa ešte dá formovať osobnosť a kde sa môže žiak s vedou a jej potrebou stretnúť po prvýkrát a vybudovať si k nej vzťah.“

Preto Ing. Martin Nosko, PhD. oslovil pána riaditeľa Mgr. Gabriela Kalnu zo ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave a zástupcov ďalších troch vybraných ústavov a tí sa pre jeho myšlienku nadchli. Tými nadšencami sú Ing. Alena Šišková, PhD. z Ústavu polymérov SAV, Ing. Miroslav Ferko, PhD. z Ústavu pre výskum srdca SAV a Ing. Pavol Farkaš, PhD. z Chemického ústavu SAV. Úlohou projektu by malo byť doplnie vzdelávacieho systému študentov základných škôl zaujímavou a prezentačnou formou v snahe zvýšiť povedomie o získaných poznatkoch na hodinách v reálnom živote. Projekt by mal byť priamo napojený na učebné osnovy preberané v aktuálnom ročníku z vybraných predmetov napr. chémie, biológie a technickej výchovy, pričom sa žiakom sprístupnia vybrané laboratória SAV.

Do projektu formou workshopu budú zatiaľ zapojení žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí navštívia jednotlivé pracoviská vo viacerých etapách od marca do mája 2017.

Čo všetko sa žiaci dozvedia?

Okrem teoretických základov si z každého z ústavov SAV odnesú inú, novú informáciu, ale získajú aj praktickú vedomosť. Na Ústave výskumu srdca SAV získajú informácie o prevencii, prečo je dôležitá správna životospráva a ako napr. môžu trénovať srdce. Chemický ústav SAV im ponúkne možnosť pripraviť si „sloniu pastu“ alebo ako sa dajú separovať biomolekuly pomocou elektroforézy a kvapalinovej chromatografie. Ústav polymérov SAV poskytne žiakom napr. možnosť vyrobiť si vlastné vlákno technikou „superpavúk“ a uvidia aj to, ako sa testujú mechanické vlastnosti polymérov. Na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV sa žiaci 6. ročníka oboznámia s prípravou materiálov, metalografickou prípravou vzoriek a dokonca vzorky budú sledovať aj pod mikroskopom.

Prvé návštevy žiakov sa uskutočnia v týchto termínoch:

05. apríl 2017: UMMS SAV

10. apríl 2017: UVS SAV

05. apríl 2017: ÚPo SAV

05. apríl 2017: CHÚ SAV