News/Events

News

Výstava NANO-Art už aj v Trnave

Dnes, 31.5.2017 sme s hrdosťou slávnostne otvorili našu, už teraz putovnú výstavu NANO-Art v priestoroch Technologického múzea MTF STU.

Vernisáž otvoril prodekan pre vnútorné a medzinárodné vzťahy prof. Ing. Milan Marônek, CSc. za účasti našich dvoch autoriek - mladej talentovanej umelkyne Jaroslavy Frajovej z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorá oslovila vedkyňu z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV) Alenu Šiškovú. Koordinátorom výstavy je Silvia Podhradská z Ústavu polymérov SAV Bratislava.

Výstava NANO-Art je prístupná širokej verejnosti do 31.8.2017. Srdečne Vás pozývame!

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Ulica Jána Bottu č. 2781/25 917 24 Trnava

Foto: MTF STU

MTF STU