News/Events

News

7. ročník medzinárodnej konferencie BYPoS pre mladých polymérnych vedcov úspešne za nami

V dňoch 12. – 16. Júna 2017 sa v hoteli Glamour v atraktívnom prostredí Zemplínskej Šíravy konala v poradí už siedma konferencia pod názvom BYPoS (Bratislava Young Polymer Scientists workshop). Ide o pravidelné stretnutia mladých vedeckých pracovníkov, ktoré sa začali v roku 2007. BYPoS je orientovaný na oblasť makromolekulovej chémie a poskytuje ideálnu možnosť mladým začínajúcim vedcom odprezentovať a diskutovať ich výsledky v medzináronom kolektíve.

Cieľom organizátorov tejto akcie je poskytnúť mladým začínajúcim vedcom dynamickú platformu, ktorá im umožní precvičiť si prezentačné zručnosti a zároveň poskytne vhodné osobné prostredie pre stimuláciu kritického myslenia a vznik spolupráce medzi mladými vedcami. Tento rok sme uvítali mladých z ôsmych krajín Európy vrátane Nemecka, Rakúska, Čiech, Ukrajiny, Maďarska, Srbska, Španielska a samozrejme Slovenska. Workshopu sa zúčastnili nielen PhD študenti ale aj diplomanti so záujmom o vedu. Svojou účasťou nás poctili aj piati pozvaní prednášatelia.

Úspešná a inšpiratívna dáma od našich západných susedov doc. Lucy Vojtová z Central European Institute of Technology - CEITEC, Brno, Prof. Christos Likos z Faculty of PhysicsUniversity of Vienna, Dr. Alfréd Kalláy-Menyhárd z Budapest University of Technology and Economics, Dr. Zoran Marković z Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Beograde, Srbsko, tohto času vedec na Ústave polymérov SAV ako držiteľ SASPRO štipendia a v neposlednom rade aj napriek veľkému pracovnému vyťaženiu medzi nás prišiel zástupca riaditeľa Ústavu polymérov SAV a vedúci Oddelenia Syntézy a Charakterizácie Polymérov Dr. Jaroslav Mosnáček. Vo svojích kľúčových prezentáciách umožnili mladým vedeckým pracovníkom pohľad do ucelených tém ako sú syntéza, modifikácia a charakterizácia polymérov, inteligentné polyméry a biopolyméry, bio-aplikácie polymérov a fyzika polymérov.

Účastníkom sme poskytli aj čas na relax a oddych a predstavili sme im krásy východoslovenskej prírody. V stredu 14.6 v popoludňajších hodinách sme zorganizovali vychádzku okolo morského oka v pohorí Vihorlat a posedenie a degustáciu vynikajúcich vín v pivnici v Orechovej, kde naši hostia ochutnali aj typické zemplínske zabíjačkové špeciality.

Počas konferencie BYPoS bola vyhlásená súťaž BASF o najlepšiu prezentáciu. Hodnotiaca komisia pozostávajúca z pozvaných prednášateľov rozhodla o udelení ocenení za tri najlešie prezentácie. 1. miesto poputovalo Sandre Orman (Technical University of Vienna), 2. miesto získal Balázs Kirschweng (Budapest University of Technology and Economics) a 3. miesto ostalo v domácich rukách a patrí Róbertovi Baloghovi (Ústavu polymérov SAV).

Za dlhoročnú podporu tohto podujatia ďakujeme v prvom rade vedeniu Ústavu polymérov, Slovenskej chemickej spoločnosti a odbornej skupine polyméry, medzinárodným štruktúram EPF a CEEPN ako aj tohtoročným sponzorom firmám BASF, MERCI a Lach:ner.

More informations HERE.

Alena Šišková a Silvia Podhradská