News/Events

News

Polymérni chemici uspeli vo Vyšehradskej grantovej výzve

Na Ústave polymérov SAV sa v týchto dňoch školia mladí doktorandi a vedeckí pracovníci v oblasti „soft skills“ – mäkkých zručností ako prezentovať výsledky svojej práce či ako písať v angličtine a žiadať granty na rôzne projekty. Mladým vedcom z Ústavu polymérov SAV sa podarilo uspieť v medzinárodnej grantovej výzve Vyšehradského fondu. Autorkami jedinečnej myšlienky projektu sú vedecké pracovníčky Ing. Alena Šišková, PhD. a Mgr. Anna Zahoranová, PhD.

„My sme sa rozhodli zamerať školenie na tri pre nás najdôležitejšie zručnosti, a to sú prezentačné zručnosti, potom academic writing, čo je písanie článkov v angličtine a písanie a manažment projektov. Na tieto tri zručnosti sme si začali hľadať lektorov a podarilo sa nám získať odborníkov zo zahraničia, aj zo Slovenska. Majú bohaté skúsenosti s vedením takýchto tréningov nielen v akademickej sfére,“ povedala Anna Zahoranová.

„Záujem je veľký, hlásili sa nám aj ľudia z univerzít, ale my sme museli uprednostniť účastníkov, ktorí sú našimi partnermi v projekte, a to sú mladí vedci z akadémií vied V4. Keď nám zostali miesta, ponuku sme otvorili aj pre ďalšie ústavy SAV. Do školenia sa zapojili naši kolegovia z Ústavu polymérov SAV ale tiež z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a Neuroimunologického ústavu SAV,“ povedala Alena Šišková.

Školenie je organizované v dňoch 11. – 16. októbra v priestoroch Ústavu polymérov na bratislavskej Patrónke. Po skončení školenia by chceli organizátori jednotlivých účastníkov sledovať a vyhodnotiť, či sa mladí vedci zlepšili, či sú aktívnejší v podávaní projektov, prípadne či sa zvýšil počet prvoautorských článkov. Do budúcna by organizátorky chceli hľadať ďalšie financie na podobné projekty, prípadne sa rady zapoja do podobných seminárov, ktoré by organizovali partneri z Vyšehradského regiónu.

„Na medzinárodných konferenciách vidieť markantný rozdiel v prezentáciách študentov z nášho regiónu a ich mladých kolegov napríklad zo Švajčiarska, či Rakúska, kde majú podobné školenia priamo v osnovách. Lebo my častokrát máme ja viac skúseností, praktických vecí, čo sa týka experimentálnej práce a máme možno aj viac načítaného, ale jednoducho oni to vedia oveľa lepšie predať,“ dodala na záver Alena Šišková.

Zdroj: www.sav.sk

Booklet (pdf)

More informations HERE.

Monika Hucáková