News/Events

News

Deň otvorených dverí 2017

Vo štvrtok 9. novembra 2017 od 9,00 hod. sme ako každoročne otvorili dvere nášho pracoviska návštevníkom, ktorých zaujíma, na čom vedci z Ústavu polymérov SAV pracujú.

Študenti štyroch bratislavských stredných škôl si vypočuli prednášku Petry Šrámkovej o tom, čo je to vlastne polymér, kde všade vo svojom okolí ho môžu nájsť a napríklad aj to, ako vyzerá jeho štruktúra.

Všetci záujemci si mohli vyskúšať prácu vedca na vlastnej koži a pod vedením doktoranda Róberta Balogha z Oddelenia syntézy a charakterizácie polymérov „vyťahovali“ z roztoku polyamidové vlákna, čo bolo veľkým zážitkom pre všetkých, ktorí to vyskúšali.

František Ivanič, doktorand na Oddelení kompozitných materiálov predstavil záujemcom biodegradovateľné plasty a ich funkciu v prírode a doktorandka Majka Kováčová porozprávala a hlavne ukázala pod mikroskopom rozdiel medzi rastlinnými a živočíšnymi vláknami.

Oddelenie pre výskum biometeriálov zastupovali pri praktických ukážkach doktorandi Evka Habánková, ktorá pripravovala polymérne mikrokapsuly (algináty) a Maroš Smolíček ukázal študentom, ako je plasty možné „rozhýbať“ vo vhodnom prostredí.

Návštevníci sa mohli vo vybraných laboratóriách dozvedieť viac o praktickej práci vedcov, videli prístrojové vybavenie jednotlivých oddelení ako aj zaujímavé ukážky.

Čo mohli vidieť?

Miška Sedníčková, vedecká pracovníčka z Oddelenia kompozitných materiálov oboznámila návštevníkov so spôsobom prípravy, spracovania kompozitov a testovania ich mechanických vlastností a vysvetlila dôvody, prečo je to potrebné robiť. Michal Procházka z toho istého oddelenia ukázal, že aj zdanlivo rovný a hladký povrch plastu má svoju členitosť a nerovnosti a to praktickou ukážkou merania povrchu na prístroji Nanoindentor. Zuzka Benková z Oddelenia molekulových simulácií polymérov predstavila aj tajomnú, teoretickú časť polymérnej chémie a na rôznych modeloch napr. DNA závitnice alebo hydorfóbnych materiálov dala do povedomia, že teoterická úvaha nad daným problémom krásne dopĺňa praktickú vedeckú prácu. V laboratóriu s obrovským a efektným kónickým kalorimetrom by ste mohli vidieť experiment, pri ktorom sa zisťovali vlastnosti rôznych materiálov počas horenia a po horení. V ten deň boli merané vzorky rôznych druhov dreva (jelša, smrek a pod.) a naše pracovisko sa krásne rozvoňalo po dreve.

Silvia Podhradská