News/Events

News

Odštartoval nový projekt Horizontu - NANO2DAY

Pracovníci z Ústavu polymérov SAV, z Oddelenia kompozitných materiálov, začali riešiť projekt Horizontu, ktorý má označenie H2020-RISE 777810 a akronym NANO2DAY. Jeho celý názov je Multifunkčné polymérne kompozity dopované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie a trvá od mája 2018 do apríla 2022.

Kick-off Meeting sa konal na Univerzite v Rige, v Lotyšsku, kde pôsobí hlavný koordinátor projektu prof. Andrej Aniskevich. Na stretnutí sa stretli zástupcovia všetkých jedenástich partnerov projektu. Päť z nich je z výskumnej oblasti z Litvy, Lotyšska, Dánska, Švédska a Slovenska, štyria partneri sú firmy a dve inštitúcie z tzv. tretích krajín, univerzity z Bieloruska a USA. Ústav polymérov SAV zastupovali koordinátorka za slovenských riešiteľov, Ing. Mária Omastová, DrSc. a RNDr. Michal Procházka, PhD. Súčasťou stretnutia bola prednáška prof. Yuria Gogotsiho z Drexel University USA, s názvom „Introduction to MXenes“.

ZDROJ:SAV

More informations HERE.

Mária Omastová