News/Events

News

L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede 2018

V apríli sme na pôde SAV obdivovali ich prezentácie. V stredu 13. júna podvečer sme s obdivom sledovali ich oceňovanie. Dvanásť finalistiek druhého ročníka súťaže nazvanej Pre ženy vo vede, ktorú podporuje svetová organizácia UNESCO a spoločnosť L'Oréal, si v Bratislave prevzalo svoje ocenenia. To najvyššie v rámci absolútnych víťaziek v kategórii do 35 rokov doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. a do 45 rokov Mariana Derszi, PhD.

Za prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmanovej a veľvyslanca Francúzska v SR Christopha Leónziho generálny riaditeľ L'Oréal pre Českú a Slovenskú republiku Tomáš Hruška pripomenul, že spoločnosť už dvadsať rokov podporuje spolu s UNECSO ženy vo vede, pričom v ich firme pracuje viac než 70 percent žien. Aj ďalší hostia sa zhodli na tom, že svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy. „V SAV pracuje vo veku 20 až 50 rokov až 60 percent žien, na poste riaditeľov takmer 40 percent žien,“ prispel štatistikou predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. Prisľúbil tiež cielenú snahu SAV o zvýšenie podielu žien pri získavaní titulu DrSc. Aktuálne je za roky 2007 až 2016 na úrovni dvadsiatich percent.

Ústav polymérov SAV sa môže pochváliť, že jeho farby, ale hlavne svoje vedecké zámery hájila naša kolegyňa Mgr. Zuzana Kroneková, PhD., ktorá sa do súťaže zapojila s novým projektom „Polymérne systémy pre kombinovanú imunoterapiu“. Porotu zaujala natoľko, že sa dostala do úzkeho finále a získala ČESTNÉ UZNANIE za tento projekt. Aj keĎ absolútnou víťazkou sa nestala, má veľké predpoklady o tento titul zabojovať v nasledujúcich ročníkoch.

Zuzka napriek životným projektom v roly matky a manželky veľmi precízne a s láskou pracuje ako vedkyňa na projektoch, do ktorých prispela vedomosťami vyštudovanej biologičky. Jej prínos je určite markantný vzhľadom k rozširovaniu vedeckého záujmu na pôde ústavu.

Zuzka, zo srdca gratulujeme a želáme aj naďalej veľa inšpirácie a úspechov v Tvojej vedeckej kariére.

More informations HERE.

Silvia Podhradská a zdroj www.sav.sk