News/Events

News

Medzi osobnosťami vedy a techniky ocenený aj riaditeľ Ústavu polymérov, Ing. Igor Lacík, DrSc.

Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky bola udelená Ing. Igorovi Lacíkovi, DrSc., za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov.

Rozhovor s Ing. Igorom Lacíkom, DrSc.

ZDROJ:Veda na dosah

Ocenenia osobností vedy a techniky na Slovensku

ZDROJ:SAV.SK