News/Events

News

8. ročník medzinárodnej konferencie BYPoS opäť úspešný

 

Už v poradí ôsma konferencia známa pod skratkou BYPoS (Bratislava Young Polymer Scientists Conference) sa konala v dňoch 25. až 28. marca 2019 v krásnom prostredí hotela Marlene v kysuckej Oščadnici.

 

Ide o konferenciu mladých vedcov, ktorej tradícia siaha do roku 2007. Tento rok preto BYPoS oslávil už 12 rokov. Je to konferencia orientovaná na oblasť makromolekulovej chémie a poskytuje ideálnu možnosť mladým začínajúcim vedcom odprezentovať svoju prácu a diskutovať výsledky v medzinárodnom kolektíve. Cieľom organizátorov tejto akcie je poskytnúť mladým začínajúcim vedcom dynamickú platformu, ktorá im umožní precvičiť si prezentačné a komunikačné zručnosti a zároveň poskytne vhodné osobné prostredie pre stimuláciu kritického myslenia a vznik spolupráce medzi mladými vedcami naprieč celou Európou.

Naše štatistiky hovoria, že tento rok sme uvítali 30 mladých vedcov z piatich krajín podľa afiliácie z Bulharska, Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, avšak až z desiatich krajín podľa národnosti, okrem už spomenutých aj z Egypta, Talianska, Nemecka, Iránu a Turecka. Preto môžeme konštatovať, že BYPoS je konferencia nielen medzinárodná ale vďaka fluktuácii vedcov z rôznych kútov sveta aj multikulturálna.

 

Svojou účasťou nás tentokrát poctili aj traja pozvaní prednášatelia. Úspešná a známa vedkyňa z Institute of Polymers of Bulgarian Academy of Sciences

doc. Darinka Christova, Dr. Piotr Rychter

z Faculty of Mathematics and Natural Science, Jan Długosz University in Częstochowa, z Poľska a

Dr. Martin Danko

z Ústavu polymérov SAV a zástupca vedúceho Oddelenia Syntézy a Charakterizácie Polymérov. Na našu veľkú radosť sa konferencie zúčastnil aj Dr. Alfréd Kalláy-Menyhárd z Budapest University of Technology and Economics ako tzv. „keynote speaker“. Vo svojich prezentáciách umožnili mladým vedeckým pracovníkom pohľad do ucelených tém ako sú syntéza, modifikácia a charakterizácia polymérov, inteligentné polyméry a biopolyméry, bio-aplikácie polymérov a fyzika polymérov.

Na konferencii BYPoS 2019 sa zúčastnili Ing. Martin Fuchsberger z firmy ECOMED, Ing. Stanislav Kukla, PhD. a Mgr. Soňa Bernátová, PhD. z MERCK, ktorí nám predstavili najnovšie trendy v laboratórnej technike a osobnej ochrane ako aj v nových technológiách, ktoré uľahčujú prácu vedcov.

Účastníkom sme počas týchto pracovných dní poskytli aj priestor na spoznávanie Kysúc a ich tradícií. V stredu 27.3.2019 sme navštívili výrobné družstvo OKRASA v Oščadnici. Svojou výrobou nádherných a ručne veľmi detailne vypracovávaných vianočných ale aj veľkonočných dekorácií spríjemňujú sviatočné chvíle už takmer 65 rokov a to nielen na Slovensku ale aj v zahraničí, takmer na každom kontinente sveta.

Po dobre vykonanej práci v prednáškovej miestnosti sme trávili príjemné večery športovo a to hraním biliardu resp. ping-pongu alebo sme si cibrili pamäte v spoločenských kvízoch v medzinárodných pracovných skupinkách.

 

Počas konferencie BYPoS 2019 bola vyhlásená súťaž o najlepšiu prezentáciu. Hodnotiaca komisia rozhodla o udelení ocenení za tri najlepšie prezentácie:

1. miesto

poputovalo

Flóre Horváth

(University of Technology and Economics, Budapest), ktorá sa predstavila prednáškou s názvom: Tunable structure and properties by specific nucleation in polypropylene.

2. miesto

získal

Krzysztof Jerczynski

(Lodz University of Technology, Institute of Polymer and Dye Technology) so svojou prezentáciou: Synthesis of molecular brushes as templates for titania dioxide nanoparticles.

3. miesto

ostalo v domácich rukách a patrí

Gamalovi Zainovi

(z Ústavu polymérov SAV), ktorý sa ako študent prvého ročníka doktorandského štúdia vynikajúco prezentoval prednáškou: Photochemically induced atom transfer radical polymerization of tulipalin A.

Všetkým trom víťazom gratulujeme. Dúfame, že toto ocenenie ich pozitívne motivuje do ďalšej práce.

 

Za dlhoročnú podporu tohto medzinárodného podujatia ďakujeme v prvom rade vedeniu Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej chemickej spoločnosti a odbornej skupine Polyméry, ako aj tohtoročným sponzorom firmám Ecomed a MERCK.

text: Alena Šišková; foto: Alena Šišková a Silvia Podhradská