News/Events

News

Piataci v sebe opäť hľadali vedcov

Ústav polymérov SAV v spolupráci s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV, Centrom experimentálnej medicíny SAV spolu s pracovnou skupinou Experimentálnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS), Chemickým ústavom SAV, Ústavom anorganickej chémie SAV a Centrom spoločenských a psychologických vied SAV aj v tomto roku úspešne odštartoval už 3. ročník projektu s názvom „Nájdi v sebe vedca“.

 

V stredu 3.4.2019 sme odštartovali tohtoročné pokračovanie už vyššie spomínaného projektu Nájdi v sebe vedca. Tímto jedným dňom sa však tohtoročný program neskončil. Piataci nás navštívili ešte v dvoch ďalších turnusoch a to podľa rýmovačky: „Streda - naučiť sa veľa treba“ v stredu 10.4.2019 a 17.4.2019. Spolu takmer 80 žiakov, z troch tried piatych ročníkov zo základnej školy Pavla Marcelyho z Bratislavy navštívili Ústav polymérov SAV, kde sa oboznámili s polymérmi, ich vznikom a ich možným použitím. Návšteva na Úpo SAV mala podporiť výuku v rámci predmetu Technická výchova. Cieľom bolo, rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch, vzbudiť záujem žiakov na základnej škole o vedu a motivovať ich k vedeckému zmýšľaniu.

 

„Sám si niečo skúsiť a zažiť je niekedy viac ako iba počuť alebo čítať v knihách“

 

Tento rok prispeli k znalostiam piatakov svojími prednáškami kolegyne Zuzana Benková a Anita Eckstein, kde žiakom ozrejmili proces ako z malého atómu vzniká dlhý polymérny reťazec. V realizačnom tíme boli ďalej Anna Zahoranová, Peter Čakánek, Mária Kováčová, Eva Habánková, Róbert Balogh a Alena Šišková, ktorí na jednotlivých stanovištiach predstavili žiakom vo všetkých troch turnusoch zaujímavé experimenty a možnosti využitia polymérov v rôznych formách. Keďže skúsiť je niekedy viac ako počuť žiaci si mali možnosť vyrobiť vlastné gélové kapsule a zároveň si „ohmatať“ vlastnosti, bežne v obchode dostupných hydrogélov, ktoré sú obsiahnuté napríklad aj v detských plienkach. Žiaci mohli otestovať ich nasiakavosť a schopnosť udržania tekutín. Pomocou mikroskopu si mohli žiaci priblížiť rôzne materiály, ktoré nemožno rozoznať voľným okom, tieto materiály boli na báze bielkovín a sacharidov nachádzajúcich sa v tele živočíchov, čím sa demonštrovala prítomnosť prírodných polymérov všade okolo nás. Pre pobavenie si mohli na studeno „uvariť“ sliz z disperzného lepidla ako monoméru a sódy bikarbóny ako sieťovadla a tak zábavnou formou pochopiť vznik syntetických polymérov. Vyskúšali si zasimulovať rôzne polymérne reťazce, špeciálne uhlíkové nanorúrky si vyslúžili u žiakov nečakaný záujem. Počas návštevy laboratórií si mohli vyrobiť vlastné nanovlákna a pochopiť význam separácie plastových odpadov, ich recyklácie a ďalšieho použitia v bežnom živote.

 

„Veda a inovácie sú dôležité nielen pre jednotlivcov ale hlavne pre technologickú a ekonomickú vyspelosť štátu“.

 

Záverom tohto ročníka projektu bude aj celkové zhodnotenie súčasného ako aj predchádzajúcich ročníkov. Tieto informácie by mali napomôcť k zvýšeniu záujmu študentov o vedu a výskum. Zároveň by mali napomôcť aj učiteľom na základných školách naučiť žiakov prepájať jednotlivé informácie medzipredmetovo a tak podporiť vnímanie získaných informácií ako celku, potrebného pre nové vedecké poznatky a inovácie v najrôznejších výskumných oblastiach a pre rýchlejšie napredovanie a ekonomický rast nášho štátu.

More informations HERE.

Alena Šišková, Anna Zahoranová, Anita Eckstein