News/Events

News

Life Science Innovation Day 2019 - R&D in Biomedicine and Biotechnologies

22.5.2019 o 9.00 hod., Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8, Bratislava

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a podporou Vedeckého parku UK organizuje druhý ročník konferencie, výstavy a networkingu, ktorý sa zameriava na podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne, najmä na včasnú, precíznu a personalizovanú diagnostiku a na inovatívne terapeutické metódy. Na jednom mieste sa stretnete s predstaviteľmi verejných vedecko-výskumných inštitúcií, univerzít, start-upov, súkromných spoločností a s lídrami, ktorí sú aktívni na Slovensku. Našim cieľom je vytvoriť platformu na diskusiu a spoluprácu.

 

Máte možnosť sa stretnúť so špičkovými vedcami z univerzít ako aj zo začínajúcich spoločností:

 

Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky (TBC)

Peter Kompalla, riaditeľ Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR

Lukáš Plank, oddelenie patológie, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine Michal Mego, Národný onkologický ústav

Ján Strnádel, Biomedicínske centrum, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine Ján Tkáč, Glycanostics, SAV

Peter Zvara, Odensee University Denmark, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine

Miriama Šimunková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoltan Chadaide, Brainomix Limited, University of Oxford, spolupráca s univerzitnými nemocnicami v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave a Skalici

Igor Lacík, SAV – Ústav polymérov

Ján Rosocha , Združená tkanivová banka, MEDIPARK

Richard Imrich, Národný ústav reumatologických chorôb Auvo Kaikkonen, Európska investičná banka

Kompletný program je zverejnený. Podujatie je bezplatné. Je nutná registrácia. Jazyk podujatia je anglický.

Prihlásenie .

More informations HERE.