PhD témy Ústavu polymérov SAV na akademický rok 2018/2019

V odbore 4.1.19 Makromolekulová chémia

 1. Štruktúra a dynamika polymérov v objemových a priestorovo-limitovaných stavoch a ich súvislosti s funkčnými vlastnosťami.
  Školiteľ: Ing. Josef BARTOŠ, DrSc.; E-mail: Josef.Bartos@savba.sk
 2. Konjugované polyméry a kopolyméry s vyladenými vlastnosťami.
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij BONDAREV, PhD.; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk
 3. Funkčné biodegradovateľné polyestery.
  Školiteľ: Mgr. Martin DANKO, PhD.; E-mail: Martin.Danko@savba.sk
 4. Príprava amfifilných kopolymérov s potenciálnym využitím pre distribúciu liečiv.
  Školiteľka: Ing. Anita ECKSTEIN, PhD.; E-mail: Anita.Eckstein@savba.sk
 5. Architectúra molekúl s H-väzbami: dizajn, syntéza a aplikácie.
  Školiteľka: Ing. Anita ECKSTEIN, PhD.; E-mail: Anita.Eckstein@savba.sk
 6. Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov a polymérnych nanočastíc a mikročastíc.
  Školiteľ: Mgr. Jozef KOLLÁR, PhD.; E-mail: Jozef.Kollar@savba.sk
 7. Príprava a biologická charakterizácia kombinovaných polymérnych systémov pre imunoterapeutické účely.
  Školiteľka: Mgr. Zuzana KRONEKOVÁ, PhD.; E-mail: Zuzana.Kronekova@savba.sk
 8. Polymérne mikrokapsule na enkapsuláciu pankreatických buniek v liečbe cukrovky.
  Školiteľ: Ing. Igor LACÍK, DrSc.; E-mail: Igor.Lacik@savba.sk
 9. Príprava a charakterizácia solárnych článkov na báze perovskitov.
  Školiteľ: Mgr. Matej MIČUŠÍK, PhD.; E-mail: Matej.Micusik@savba.sk
 10. Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 11. Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 12. Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 13. Nové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlač.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 14. Nové polymérne kompozity s plnivami na báze MXénov.
  Školiteľka: Ing. Mária OMASTOVÁ, DrSc.; E-mail: Maria.Omastova@savba.sk
 15. Polymérne kompozity pre 3D tlač.
  Školiteľ: Mgr. Zdenko ŠPITALSKÝ, PhD.; E-mail: Zdeno.Spitalsky@savba.sk