PhD témy Ústavu polymérov SAV na akademický rok 2020/2021

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, študijný program makromolekulová chémia

 1. Funkčné biodegradovateľné polyestery.
  Školiteľ: Mgr. Martin DANKO, PhD.; E-mail: Martin.Danko@savba.sk
 2. Kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fáze.
  Školiteľ: Ing. Igor LACÍK, DrSc.; E-mail: Igor.Lacik@savba.sk
 3. Polymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysle.
  Školiteľka: Ing. Anita ECKSTEIN, PhD.; E-mail: Anita.Andicsova@savba.sk
 4. Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom).
  Školiteľka: Mgr. Zuzana BENKOVÁ, PhD.; E-mail: Zuzana.Benkova@savba.sk
 5. Polymérne kompozity pre 3D tlač.
  Školiteľ: Mgr. Zdenko ŠPITALSKÝ, PhD.; E-mail: Zdeno.Spitalsky@savba.sk
 6. Nové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácie.
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 7. Vývoj reverzibilných hydrogélov pre biomedicínske účely a pre ochranu kultúrnych pamiatok.
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 8. Blokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 9. Štruktúra a dynamika oligomérov a polymérov v objemových stavoch a mezoškálovej limitácii anorganických matríc.
  Školiteľ: Ing. Josef BARTOŠ, DrSc.; E-mail: Josef.Bartos@savba.sk
 10. Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu.
  Školiteľka: Mgr.Katarína MOSNÁČKOVÁ, PhD.; E-mail: Katarina.Mosnackova@savba.sk
 11. Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov.
  Školiteľ: Mgr. Jozef KOLLÁR, PhD.; E-mail: Jozef.Kollar@savba.sk
 12. Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov.
  Školiteľ: Mgr. Matej MIČUŠÍK, PhD.; E-mail: Matej.Micusik@savba.sk
 13. Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 14. Využitie moderných polymerizačných techník pri cielenej modifikácii povrchov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 15. Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 16. Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 17. Antimikrobiálne a iné úpravy povrchov
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk
 18. Mikroplasty – identifikácia a analýza
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk
 19. Studium radikálových polymerizací pomocí chromatografických a spektroskopických metod
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk

Prírodovedecká fakulta UK, študijný program organická chémia

 1. Príprava polymérnych implantátov so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu použitím nekovalentnej a kovalentnej klik-chémie.
  Školiteľ: Abolfazl HEYDARI, PhD.; E-mail: Abolfazl.Heydari@savba.sk
 2. Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom).
  Školiteľka: Mgr. Zuzana BENKOVÁ, PhD.; E-mail: Zuzana.Benkova@savba.sk
 3. Syntéza makroiniciátorov a iných stavebných blokov pre pokročilé polymérne systémy.
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij BONDAREV, PhD.; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk
 4. Polymérne nanomateriály pre transport liečiva.
  Školiteľka: Ing. Anita ECKSTEIN, PhD.; E-mail: Anita.Andicsova@savba.sk
 5. Konjugované systémy pre elektronické zariadenie.
  Školiteľka: Ing. Anita ECKSTEIN, PhD.; E-mail: Anita.Andicsova@savba.sk
 6. Syntéza a funkcionalizácia polyesterov.
  Školiteľ: Mgr. Martin DANKO, PhD.; E-mail: Martin.Danko@savba.sk
 7. Syntéza nových typov polymérov obsahujúcich katecholové skupiny pre modifikáciu implantovateľných materiálov.
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 8. Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 9. Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk

Prírodovedecká fakulta UK, študijný program fyzikálna chémia

 1. Štruktúra a dynamika oligomérov a polymérov v objemových stavoch a mezoškálovej limitácii anorganických matríc.
  Školiteľ: Ing. Josef BARTOŠ, DrSc.; E-mail: Josef.Bartos@savba.sk
 2. Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom.
  Školiteľka: Mgr. Zuzana BENKOVÁ, PhD.; E-mail: Zuzana.Benkova@savba.sk
 3. Fotochemické procesy v pokročilých makromolekulárnych systémoch.
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij BONDAREV, PhD.; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk