PhD témy Ústavu polymérov SAV na akademický rok 2021/2022

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, študijný program makromolekulová chémia

 1. FotoATRP vo vodných heterogénnych roztokoch – unikátna metóda na prípravu polymérnych nanočastíc a mikročastíc
  Školiteľ: Mgr. Jozef KOLLÁR, PhD.; E-mail: Jozef.Kollar@savba.sk
 2. Fyzikálne zosietené hydrogély na báze monomérov z obnoviteľných zdrojov a ich využitie pre 3D tlač
  Školiteľ: Mgr. Jozef KOLLÁR, PhD.; E-mail: Jozef.Kollar@savba.sk
 3. Polymérne kompozity s modifikovanými nanoplnivami
  Školiteľka: Ing. Mária OMASTOVÁ, DrSc.; E-mail: Maria.Omastova@savba.sk
 4. Nanoindentačná analýza modifikovaných polymérnych povrchov
  Školiteľka: Ing. Mária OMASTOVÁ, DrSc. (RNDr. Michal Procházka, PhD.); E-mail: Mihcal.Prochazka@savba.sk
 5. Polymérne kompozity pre 3D tlač
  Školiteľ: Mgr. Zdenko ŠPITALSKÝ, PhD.; E-mail: Zdeno.Spitalsky@savba.sk
 6. Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov
  Školiteľ: Mgr. Matej MIČUŠÍK, PhD.; E-mail: Matej.Micusik@savba.sk
 7. Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
  Školiteľka: Mgr.Katarína MOSNÁČKOVÁ, PhD.; E-mail: Katarina.Mosnackova@savba.sk
 8. Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)
  Školiteľka: Mgr. Zuzana BENKOVÁ, PhD.; E-mail: Zuzana.Benkova@savba.sk
 9. Polyamidy z obnoviteľných monomérov
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 10. Syntéza funkčných polymérov a polymérnych materiálov pomocou moderných polymerizačných techník
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 11. Polymérne implantáty so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu použitím nekovalentnej a kovalentnej klik-chémie
  Školiteľ: Abolfazl HEYDARI, PhD.; E-mail: Abolfazl.Heydari@savba.sk
 12. Príprava nanomateriálov z obnoviteľných zdrojov na báze furánových monomérov
  Školiteľka: Ing. Anita ECKSTEIN, PhD.; E-mail: Anita.Andicsova@savba.sk
 13. Konjugované systémy pre elektronické zariadenia
  Školiteľka: Ing. Anita ECKSTEIN, PhD.; E-mail: Anita.Andicsova@savba.sk
 14. Furánové deriváty a ich aplikácie
  Školiteľka: Ing. Anita ECKSTEIN, PhD.; E-mail: Anita.Andicsova@savba.sk
 15. Spracovanie plastových odpadov alternatívnymi zvlákňovacími technológiami a overenie možností využitia produktov
  Školiteľka: Ing. Alena ŠIŠKOVÁ, PhD. / Ing. Anita ECKSTEIN, PhD.; E-mail: Anita.Andicsova@savba.sk
 16. Amfifilné kopolyméry na báze 2-oxazolínov ako transportné systémy antivirálnych liečiv
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 17. Surfaktanty na báze katiónových poly(2-oxazolínov) pre modifikáciu vrstevnatých silikátov
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 18. Syntéza nových typov polymérov obsahujúcich katecholové skupiny pre prípravu hydrogélov a modifikáciu implantovateľných materiálov
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 19. Syntéza hybridných polymérov pre prenos mRNA do štruktúry mozgu
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 20. Mikroplasty – identifikácia a analýza
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij BONDAREV, Ph.D; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk
 21. Antimikrobiálne a iné úpravy povrchov
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij BONDAREV, Ph.D; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk
 22. Studium radikálových polymerizací pomocí chromatografických a spektroskopických metod
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij BONDAREV, Ph.D; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk

Prírodovedecká fakulta UK, študijný program organická chémia

 1. Príprava polymérov z obnoviteľných zdrojov na báze furánových monomérov
  Školiteľka: Ing. Anita ECKSTEIN, PhD.; E-mail: Anita.Andicsova@savba.sk
 2. Syntéza makroiniciátorov a iných stavebných blokov pre pokročilé polymérne systémy
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij BONDAREV, PhD.; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk
 3. Polymérne implantáty so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu použitím nekovalentnej a kovalentnej click chémie
  Školiteľ: Abolfazl HEYDARI, PhD.; E-mail: Abolfazl.Heydari@savba.sk
 4. Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 5. Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)
  Školiteľka: Mgr. Zuzana BENKOVÁ, PhD.; E-mail: Zuzana.Benkova@savba.sk
 6. Syntéza nových typov polymérov obsahujúcich katecholové skupiny pre modifikáciu implantovateľných materiálov
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 7. Syntéza hybridných polymérov pre prenos mRNA do štruktúry mozgu
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 8. Syntéza a funkcionalizácia polyesterov
  Školiteľ: Mgr. Martin DANKO, PhD.; E-mail: Martin.Danko@savba.sk

Prírodovedecká fakulta UK, študijný program fyzikálna chémia

 1. Fotochemické procesy v pokročilých makromolekulárnych systémoch
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij BONDAREV, PhD.; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk
 2. Analýza mikroplastov
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij BONDAREV, PhD.; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk
 3. Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)
  Školiteľka: Mgr. Zuzana BENKOVÁ, PhD.; E-mail: Zuzana.Benkova@savba.sk

Prezentácia PhD tém