PhD témy Ústavu polymérov SAV na akademický rok 2022/2023

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, študijný program organická chémia

 1. Modelovanie biokompatibilných materiálov pre biomedicínske aplikácie.
  Školiteľ: Mgr. Zuzana Benková, PhD., E-mail: zuzana.benkova@savba.sk
 2. Moderné organické materiály využitelné vo svetlom aktivovaných antimikrobiálnych povlakoch.
  Školiteľ: Ing. Anita Eckstein, PhD., E-mail: anita.andicsova@savba.sk
 3. Inteligentné polymérne materiály.
  Školiteľ: Ing. Anita Eckstein, PhD., E-mail: anita.andicsova@savba.sk
 4. Pokročilé polymérne materiály.
  Školiteľ: Ing. Anita Eckstein, PhD., E-mail: anita.andicsova@savba.sk
 5. Polymérne implantáty so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu použitím bioortogonálneho sieťovania pomocou click-chémie. (aj technológia polymérnych materiálov)
  Školiteľ: Dr. Abolfazl Heydari, E-mail: abolfazl.heydari@savba.sk
 6. Syntéza hybridných polymérov pre prenos mRNA do štruktúry mozgu.
  Školiteľ: Mgr. Juraj Kronek, PhD., juraj.kronek@savba.sk
 7. Amfifilné kopolyméry na báze 2-oxazolínov ako transportné systémy protizápalových a antirakovinových liečiv.
  Školiteľ: Mgr. Juraj Kronek, PhD., juraj.kronek@savba.sk
 8. Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov. (aj organická chémia)
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., jaroslav.mosnacek@savba.sk
 9. Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., jaroslav.mosnacek@savba.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, študijný program fyzikálna  chémia a technológia polymérnych materiálov

 1. Modelovanie biokompatibilných materiálov pre biomedicínske aplikácie.
  Školiteľ: Mgr. Zuzana Benková, PhD., E-mail: zuzana.benkova@savba.sk
 2. Príprava polymérnych nanomateriálov. (fyzikálna chémia)
  Školiteľ: Ing. Anita Eckstein, PhD., E-mail: anita.andicsova@savba.sk
 3. Spracovanie plastových odpadov alternatívnymi zvlákňovacími technológiami a overenie možností využitia produktov.
  Školiteľ: Ing. Anita Eckstein, PhD., (Ing. A. Opálková-Šišková), E-mail: anita.andicsova@savba.sk
 4. Sietené polyesterové materiály pre inžinierske aplikácie, technológia polymérnych materiálov.
  Školiteľ: Mgr. Martin Danko, PhD., E-mail: martin.danko@savba.sk
 5. FotoATRP vo vodných heterogénnych roztokoch – unikátna metóda na prípravu polymérnych nanočastíc a mikročastíc.
  Školiteľ: Mgr. Jozef Kollár, PhD., E-mail: jozef.kollar@savba.sk
 6. Organogély a hydrogély na báze monomérov z obnoviteľných zdrojov.
  Školiteľ: Mgr. Jozef Kollár, PhD., E-mail: jozef.kollar@savba.sk
 7. Amfifilné kopolyméry na báze 2-oxazolínov ako transportné systémy protizápalových a antirakovinových liečiv.
  Školiteľ: Mgr. Juraj Kronek, PhD., juraj.kronek@savba.sk
 8. Surfaktanty na báze katiónových poly(2-oxazolínov) pre modifikáciu vrstevnatých silikátov.
  Školiteľ: Mgr. Juraj Kronek, PhD., juraj.kronek@savba.sk
 9. Hybridné biokompatibilné polymérne materiály s biodegradovateľnými a termosenzitívnymi vlastnosťami.
  Školiteľ: Mgr. Juraj Kronek, PhD., juraj.kronek@savba.sk
 10. Príprava katiónových polymérov na báze 2-oxazolínov pre modifikáciu biomateriálov.
  Školiteľ: Mgr. Zuzana Kroneková, PhD., zuzana.kronekova@savba.sk
 11. Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov.
  Školiteľ: Ing. Matej Mičušík, PhD., matej.micusik@savba.sk
 12. Nové biokompatibilné kopolyméry s vlastnosťami termoplastických elastomérov vhodné pre 3D tlač.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., Ing. Markéta Ilčíková, PhD.  jaroslav.mosnacek@savba.sk, marketa.ilcikova@savba.sk
 13. Modifikácia povrchov uhlíkových nanočastíc pre nové polymérne materiály.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., Ing. Markéta Ilčíková, PhD.  jaroslav.mosnacek@savba.sk, marketa.ilcikova@savba.sk
 14. Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., jaroslav.mosnacek@savba.sk
 15. Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., jaroslav.mosnacek@savba.sk
 16. Pokročilé polymérne materiály na báze termoplastického škrobu.
  Školiteľ: Mgr. Katarína Mosnáčková, PhD., E-mail: katarina.mosnackova@savba.sk
 17. Polymérne kompozity s modifikovanými nanoplnivami.
  Školiteľ: Ing. Mária Omastová, DrSc., E-mail: maria.omastová@savba.sk
 18. Polymérne kompozity pre 3D tlač.
  Školiteľ: Mgr. Zdenko Špitálský, E-mail: zdenko.spitalsky@savba.sk
 19. Polymérne implantáty so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu použitím bioortogonálneho sieťovania pomocou click-chémie.
  Školiteľ: Dr. Abolfazl Heydari, E-mail: abolfazl.heydari@savba.sk

Prírodovedecká fakulta UK, študijný program organická chémia

 1. Modelovanie biokompatibilných materiálov pre biomedicínske aplikácie.
  Školiteľ: Mgr. Zuzana Benková, PhD., E-mail: zuzana.benkova@savba.sk
 2. Pokročilé polymérne materiály.
  Školiteľ: Ing. Anita Eckstein, PhD., E-mail: anita.andicsova@savba.sk
 3. Polymérne implantáty so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu použitím bioortogonálneho sieťovania pomocou click-chémie.
  Školiteľ: Dr. Abolfazl Heydari, E-mail: abolfazl.heydari@savba.sk
 4. Syntéza funkcializovaných polymérov pre prenos mRNA do štruktúry.
  Školiteľ: Mgr. Juraj Kronek, PhD., juraj.kronek@savba.sk

Prírodovedecká fakulta UK, študijný program fyzikálna chémia

 1. Modelovanie biokompatibilných materiálov pre biomedicínske aplikácie.
  Školiteľ: Mgr. Zuzana Benková, PhD., E-mail: zuzana.benkova@savba.sk
 2. Mikroštrukturálne štúdium procesu sieťovania dimetakrylátov.
  Školiteľ: Ing. Helena Švajdlenková, PhD., E-mail: helena.svajdlenkova@savba.sk