PhD témy Ústavu polymérov SAV na akademický rok 2019/2020

V odbore 4.1.19 Makromolekulová chémia

 1. Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 2. Využitie moderných polymerizačných techník pri cielenej modifikácii povrchov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 3. Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 4. Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 5. Funkčné biodegradovateľné polyestery.
  Školiteľ: Mgr. Martin DANKO, PhD.; E-mail: Martin.Danko@savba.sk
 6. Pokročilé (bio)polymérne siete.
  Školiteľ: Mgr. Martin DANKO, PhD.; E-mail: Martin.Danko@savba.sk
 7. Molekulovo-dynamické simulácie povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom).
  Školiteľ: Mgr. Zuzana BENKOVÁ, PhD.; E-mail: Zuzana.Benkova@savba.sk
 8. Polymérne hydrogély pre enkapsuláciu buniek založené na duálnej sieti polysacharidov tvorenej iónovými a click väzbami.
  Školiteľ: Abolfazl HEYDARI, PhD.; E-mail: Abolfazl.Heydari@savba.sk
 9. Nové polymérne kompozity s plnivami na báze MXénov.
  Školiteľka: Ing. Mária OMASTOVÁ, DrSc. (RNDr. M. PROCHÁZKA, PhD.); E-mail: Maria.Omastova@savba.sk (Michal.Prochazka@savba.sk)
 10. Antimikrobiální a jiné úpravy povrchů.
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij BONDAREV, PhD.; E-mail: Dmitrij.Bondarev@savba.sk
 11. Nové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácie.
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 12. Vývoj reverzibilných hydrogélov ako inteligentných materiálov.
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 13. Blokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk

V odbore 5.2.21 Technológia makromolekulových látok (co-tutelle s UTB Zlín)

 1. Nové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlač.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk

V odbore 4.1.19 Makromolekulová chémia alebo 5.2.21 Technológia makromolekulových látok

 1. Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov.
  Školiteľ: Mgr. Jozef KOLLÁR, PhD.; E-mail: Jozef.Kollar@savba.sk
 2. Príprava polymérnych nanočastíc a mikročastíc metódou emulznej a suspenznej polymerizácie.
  Školiteľ: Mgr. Jozef KOLLÁR, PhD.; E-mail: Jozef.Kollar@savba.sk
 3. Polymérne kompozity pre 3D tlač.
  Školiteľ: Mgr. Zdenko ŠPITALSKÝ, PhD.; E-mail: Zdeno.Spitalsky@savba.sk

V odbore 4.1.18 Fyzikálna chémia alebo 4.1.19 Makromolekulová chémia

 1. Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov pre solárne články.
  Školiteľ: Mgr. Matej MIČUŠÍK, PhD.; E-mail: Matej.Micusik@savba.sk